Informatie

/E-mail:

info@bv-wiringherlant.nl

Wil je een keer mee trainen?
Wij staan altijd open voor nieuwe leden.
Stuur ons een e-mail en train gratis 3x vrijblijvend mee!

Kosten per seizoen (op basis van seizoen 2019/2020):
Jeugd: € 130,00
Senioren: € 190,00
Alleen trainen: € 70,00
(Bovenstaande kosten zijn inclusief bijdrage voor kledingfonds) 

Bestuursleden:
Joost Miedema (voorzitter)
Willem Jorink (wedstrijdsecretariaat) 06 3477 5791
Maaike Bakker-Bos (penningmeester)
Carla Hoogendoorn (algemeen)